o nama

Tko smo mi?

AEI poziva najširu zainteresiranu javnost na uključivanje i sudjelovanje u razvoju agroenergije za 21. stoljeće

Sukladno “helix” modelu AEI okuplja i uvezuje znanstvene i stručne institucije te sve relevante dionike iz javnog, privatnog i civilnog sektora u područjima agronomije i energetike.

Cilj jest sustavna izgradnja kapaciteta navedenih institucija i dionika za sudjelovanje u projektima koji doprinose razvoju agroenergije, razvoju međusektorske suradnje i suradnje između domaćih i međunarodnih institucija i asocijacija kao i povećanju javnog utjecaja i vidljivosti svojih aktivnosti i projekata. Potpora inovacijama i održivom razvoju agrara i održivih agro- energetskih izvora, zalaganje za tržišno poslovanje i uređene tržišne odnose također su važan dio agende AEI-a.

Što radimo?

Lobističke aktivnosti putem EU udruga

Vrhunski međunarodni stručnjaci okupljeni u AEI-u bave se lobističkim aktivnostima s ciljem poboljšanja općih uvjeta poslovanja kompanija u poljoprivredi, energetici i prehrambenoj industriji. Osobit je naglasak na lobističkim aktivnostima putem EU udruga i instanca međunarodne suradnje, pripremama kandidatura za EU projekte, pripremama i objavama publikacija vezanih uz sektor te organizaciji važnih međunarodnih konferencija, simpozija i radionica kao što je to, primjerice Summit energetske demokracije / SED, koji niz godina uspješno okuplja vodeće energetičare na ovim prostorima.

Način djelovanja

AEI-om upravlja Savjet Instituta

Prema modelu “četverostruke ovojnice”, Savjet Instituta okuplja vodeće stručnjake iz realnog sektora, akademske zajednice, državne i lokalne uprave te vladinog sektora. U operativni djelokrug spadaju savjetodavna djelatnost i izrada stručnih studija u suradnji s vodećim europskim i domaćim energetskim i agronomskim stručnjacima s ciljem pozicioniranja cjelokupnog agro-energetskog segmenta, sustavno promicanje energetske učinkovitosti u javnom prostoru kao i  kontinuirani kvalitetni odnosi s medijima. 

Cilj jest kvalitetno, objektivno i pravovremeno informiranje javnosti o ključnim sektorskim problemima, razmjena iskustava unutar članova Instituta kao i edukativna djelatnost u segmentu. Podrazumijeva se suradnja i pomoć članovima Instituta vezano uz komunikaciju s nadležnim institucijama, objedinjavanje interesa malih, srednjih i velikih tvrtki putem zajedničke agroenergetske i gospodarske platforme kao i razmjena iskustava i dobre prakse s EU udruženjima i institucijama s ciljem pružanja potpore gospodarskim inicijativama na nacionalnoj razini.

hrHrvatski